Geros higienos praktikos taisyklės didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonėms 2019 m. redakcija

49.00

Šios Geros higienos praktikos taisyklės didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonėms 2019 m. redakcija (toliau – Taisyklės) išdėstytos nauja (II) redakcija, atsižvelgus į Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų pokyčius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei kitų valstybės institucijų, maisto produktų prekybą organizuojančio verslo pastabas, taip pat į besikeičiančius visuomenės poreikius.

Kategorija:

Aprašymas

Šios Geros higienos praktikos taisyklės didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonėms 2019 m. redakcija (toliau – Taisyklės) išdėstytos nauja (II) redakcija, atsižvelgus į Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų pokyčius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei kitų valstybės institucijų, maisto produktų prekybą organizuojančio verslo pastabas, taip pat į besikeičiančius visuomenės poreikius.

Taisyklių tikslas – pasiekti, kad įmonėje būtų vykdoma vidinė maisto saugos kontrolė, išaiškinami svarbūs jos veiklos etapai ir užtikrinama, kad, remiantis RVASVT sistemos principais, būtų nustatomos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiūrimos maisto saugos procedūros: atliekama rizikos analizė, nustatomi maisto tvarkymo žingsniai, kur maistas gali tapti nesaugus vartoti, įsteigiami svarbieji valdymo taškai, kuriuose turi būti atliekama nuolatinė ar periodiška saugos stebėsena bei valdymas. Visos šios procedūros turi būti reguliariai peržiūrimos, analizuojamos ir, jei reikia, tobulinamos.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonės pasirengimą ir maisto tvarkymo pradžią pagal šias Taisykles įmonės vadovas tvirtina savo įsakymu. Nuo tos dienos šioms įmonėms nereikalaujama turėti individualios RVASVT principais pagrįstos sistemos – ją atstoja šios taisyklės. Jeigu kokie nors maisto tvarkymo veiksmai, aprašyti šiose taisyklėse (pvz., transportavimas), įmonėje neatliekami, tai būtina nurodyti įmonės vadovo įsakyme. Jeigu įmonė taiko kitokius ar papildomus maisto tvarkymo žingsnius (ar kitokias saugos užtikrinimo procedūras), pvz., atlieka gyvų žuvų ir akvakultūros tvarkymą, nei nurodyta šiose taisyklėse, tai, siekiant šiuos žingsnius ir (arba) procedūras įvertinti, išanalizuoti ir numatyti reikalingus atlikti prevencijos ar korekcijos veiksmus, būtina pritaikyti visus RVASVT principais pagrįstos sistemos diegimo etapus (žr. 1.8 punktą), patvirtinti įmonės vadovo ar atsakingo už RVASVT principais pagrįstą sistemą asmens parašu ir vadovautis ja kaip taisyklių priedu bei sudėtine RVASVT principais pagrįstos sistemos dalimi.

 

TURINYS

Įvadas          

Terminai ir apibrėžimai     

 

 1. Pagrindiniai geros higienos praktikos principai
 2. Patalpos ir teritorijos
 3. Maisto produktų transportavimas
 4. Maisto žaliavų, medžiagų ir gatavos produkcijos priėmimas ir laikymas
 5. Vanduo
 6. Maisto tvarkymo technologijos
 7. Temperatūra
 8. Darbuotojų higiena ir sveikata
 9. Atliekų ir techninių medžiagų laikymas
 10. Valymas, plovimas, dezinfekavimas
 11. Graužikų ir vabzdžių naikinimas
 12. Laboratorinė savikontrolė
 13. Produkcijos pašalinimas ir atšaukimas iš rinkos
 14. Vidinis RVASVT principais pagrįstos sistemos patikrinimas (auditas)
 15. Srauto diagrama
 16. Papildomi reikalavimai savitarnos skyriui ar aptarnaujant

parduotuvės darbuotojui

 1. Papildomi reikalavimai šviežios mėsos skyriui
 2. Papildomi reikalavimai mėsos gaminių skyriui
 3. Papildomi reikalavimai pieno produktų ir sūrių skyriui
 4. Papildomi reikalavimai žuvininkystės produktų skyriui
 5. Papildomi reikalavimai salotų, mišrainių bei kulinarijos gaminių skyriui
 6. Rizikos veiksnių, prevencijos priemonių ir korekcijos veiksmų

aprašymas bei registravimas

Priedai

Informaciniai priedai