Rezultatų: 12

Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms

57.00

Taisykles parengtos imonems, atliekančioms panašią i jose aprašytą veiklą ir neturinčiose individualaus RVASVT plano. Šios taisykles kartu su svarbiuju valdymo tašku (SVT) bei higienos kontroles registravimo užrašais, maisto saugos valdymu susijusiais imones vadovo isakymais ir kitais dokumentais, patvirtinančiais procesu, žaliavu ir produktu atsekamumą, atliekamu veiksmu teisetumą bei aprašytu veiksmu praktiniu taikymu sudaro imones RVASVT sistemą. RVASVT sistemos tikslas – pasiekti, kad imoneje butu vykdoma vidaus kontrole, išaiškinami svarbus maisto saugai veiklos etapai ir užtikrinama, kad remiantis RVASVT sistemos principais butu nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiurimos maisto saugos proceduros: atliekama rizikos analize, nustatomi maisto tvarkymo etapai, kur maistas gali tapti nesaugus, nustatomi ju valdymo taškai, kuriuose turi buti atliekama nuolatine ar periodiška saugos stebesena bei valdymas.

Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms turinys

Konditerijos gaminių recepturų bei technologijos aprašymų knyga

43.00

Ši knyga išleista remiantis tuometinės Lietuvos TSR prekybos ministro įsakymu 1984 m. parengtu „Lietuviškų tautinių ir firminių tortų, pyragaičių, sausainių, plokštainių, vyniotinių, keksų, pyragų, bandelių ir kitų miltinių kepinių receptūrų rinkiniu“. Pakartotiniame leidinyje praleisti nebeaktualūs ministerijos įsakymai ir teisiniai aktai. Visas kitas tekstas pateiktas be pataisymų ir papildymų.

Konditerijos gaminių recepturų turinys

Patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos knyga

43.00

Restoranų, kavinių ir kitų viešojo maitinimo įmonių gamybos vadovams, technologams ir vyriausiesiems virėjams skirta „Patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos aprašymų knyga“ sudaryta remiantis pataisytu 1983 metų leidiniu „Vieningas lietuviškų tautinių, firminių patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos aprašymų rinkinys“ bei kitais virtuvės profesionalams mažiau žinomais rusų bei Vakarų Europos autorių kūriniais.

Patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos turinys

Pusryčiai pietūs vakarienė

28.00

Ši knyga skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų įstaigų maitinimo organizatoriams. Leidinys parengtas konsultuojantis su Visuomenės sveikatos centro gydytojais. Knygos pagrindą sudaro 2003 m. mūsų išleista „Patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos aprašymų knyga“. Leidinyje pateikti apskaičiavimai dviem amžiaus grupėms: 1,5-3 metų ir 3-6 metų. Apskaičiavimai pateikti lentelėse, kuriose nurodyti masė – bruto, neto ir išeiga; baltymai, riebalai, angliavandeniai, energetinė vertė. Pavyzdžiui, salotų išeiga yra apskaičiuota 50 gramų (1,5-3 metų vaikų amžiaus grupei ) ir 100 gramų (3-6 metų amžiaus grupei). Atitinkamai apskaičiuotos ir kitų patiekalų išeigos. Po lentelėmis yra pateikti technologijos aprašymai.

Pusryčiai pietūs vakarienė turinys

Rizikos veiksnių analizės svarbiųjų valdymo taškų sistemos parengimas maisto įmonėse

57.00

Maisto produktų kokybės ir ypač jų saugos užtikrinimas, t. y. nekenksmingumas vartotojui, yra pagrindinis šiuolaikinės maisto pramonės, viešojo maitinimo ir maisto prekybos įmonių uždavinys. Svarbiausius maisto kokybės ir saugos rodiklius reglamentuoja įvairūs teisės aktai – įstatymai, higienos normos, privalomieji rodikliai, techniniai reglamentai ir kt. Daugelyje pasaulio valstybių yra priimti įstatymai ir kiti norminiai aktai, reglamentuojantys valdymo sistemas, skirtas reguliuoti ir užtikrinti maisto saugą. Pagal jų taikymą šiuos įstatymus bei kitus teisės aktus sąlyginai galima skirstyti į pasaulinius, Europos Sąjungos ir nacionalinius. Lietuvai tapus Pasaulinės prekybos organizacijos nare ir stojant į Europos Sąjungą, nacionaliniai maisto saugos teisės aktai buvo sudaromi taip, kad jie atitiktų atitinkamas Jungtinės FAO/WHO Codex Alimentarius komisijos ir ypač Europos Sąjungos direktyvas bei reglamentus. Pagrindinis maistui skirtas nacionalinis teisės aktas yra Lietuvos Respublikos maisto įstatymas, kuriame maisto saugai yra skirtas 4 straipsnis „Pagrindiniai maisto saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimai“; pagrindinės šio įstatymo nuostatos yra išsamiai išdėstytos Lietuvos higienos normoje HN 15:2003 „Maisto higiena“. Visi šie ir kiti pagrindiniai teisės aktai yra išvardyti antrame knygos skyriuje.

Rizikos veiksnių analizės svarbiųjų valdymo taškų sistemos parengimas maisto įmonėse turinys