Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms

57.00

Taisykles parengtos imonems, atliekančioms panašią i jose aprašytą veiklą ir neturinčiose individualaus RVASVT plano. Šios taisykles kartu su svarbiuju valdymo tašku (SVT) bei higienos kontroles registravimo užrašais, maisto saugos valdymu susijusiais imones vadovo isakymais ir kitais dokumentais, patvirtinančiais procesu, žaliavu ir produktu atsekamumą, atliekamu veiksmu teisetumą bei aprašytu veiksmu praktiniu taikymu sudaro imones RVASVT sistemą. RVASVT sistemos tikslas – pasiekti, kad imoneje butu vykdoma vidaus kontrole, išaiškinami svarbus maisto saugai veiklos etapai ir užtikrinama, kad remiantis RVASVT sistemos principais butu nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiurimos maisto saugos proceduros: atliekama rizikos analize, nustatomi maisto tvarkymo etapai, kur maistas gali tapti nesaugus, nustatomi ju valdymo taškai, kuriuose turi buti atliekama nuolatine ar periodiška saugos stebesena bei valdymas.

Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms turinys

Kategorija:

Aprašymas

Taisykles parengtos imonems, atliekančioms panašią i jose aprašytą veiklą ir neturinčiose individualaus RVASVT plano. Šios taisykles kartu su svarbiuju valdymo tašku (SVT) bei higienos kontroles registravimo užrašais, maisto saugos valdymu susijusiais imones vadovo isakymais ir kitais dokumentais, patvirtinančiais procesu, žaliavu ir produktu atsekamumą, atliekamu veiksmu teisetumą bei aprašytu veiksmu praktiniu taikymu sudaro imones RVASVT sistemą. RVASVT sistemos tikslas – pasiekti, kad imoneje butu vykdoma vidaus kontrole, išaiškinami svarbus maisto saugai veiklos etapai ir užtikrinama, kad remiantis RVASVT sistemos principais butu nustatytos, vykdomos, tobulinamos, palaikomos ir peržiurimos maisto saugos proceduros: atliekama rizikos analize, nustatomi maisto tvarkymo etapai, kur maistas gali tapti nesaugus, nustatomi ju valdymo taškai, kuriuose turi buti atliekama nuolatine ar periodiška saugos stebesena bei valdymas.

Visos šios proceduros turi buti reguliariai peržiurimos, analizuojamos ir, jei reikia, tobulinamos. Taisykliu rengimą inicijavo ir skatino Sveikatos apsaugos ministerija, Respublikinis mitybos centras bei Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, konsultavo Nyderlandu firma „Precon“, vykdanti MATRA – Maisto saugos ir jos priežiuros gerinimo Lietuvoje programą (MAT02/LT/9/1).

Taisykles, atsižvelgdama i Rekomenduojamą tarptautini praktikos kodeksą, bendruosius Maisto kodekso (Codex Alimentarius) maisto higienos principus, konsultuodamasi su kompetentingomis bei kitomis suinteresuotomis institucijomis, parenge konsultacine imone UAB „Ad infinitum“. Sveikatos apsaugos ministerija 2004 m. birželio 15 d. raštu Nr. 10-2826 bei Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba 2004 m. birželio 2 d. raštu Nr. B6(1.8)-1047 pripažino jas tinkamas igyvendinant teises aktu nuostatas del RVASVT sistemos principu taikymo maisto produktu prekybos imonese.

Rengiant šias Geros higienos praktikos taisykles siekta nekartoti to, kas pakankamai aiškiai išdestyta teises aktuose, o tik pateikti papildomą informaciją, butiną konkrečiam teises aktuose išdestytu nuostatu taikymui. Šiu taisykliu žinojimas nepakeičia teises aktu žinojimo, todel kiekviena imone privalo gerai išmanyti maistą ir jo tvarkymą reglamentuojančiu teises aktu reikalavimus bei ju laikytis (Lietuvoje priimtus teises aktus galima rasti leidinyje „Valstybes žinios“ bei internete http://www3.lrs.lt/DPaieska.html).

Šios taisykles netaikomos imonems, prekiaujančioms iš kilnojamuju ir laikinu statiniu (kiosku, palapiniu, turgaviečiu prekystaliu, mobiliuju prekybos transporto priemoniu, smulkiu maisto prekiu prekybos automatu).

Imones, prekiaujančios maisto produktais, pasirengimą bei maisto tvarkymo pradžią pagal šias Geros higienos praktikos taisykles imones vadovas tvirtina savo isakymu. Nuo tos dienos tokioms imonems nereikalaujama tureti individualaus RVASVT plano, ji atstoja šios taisykles. Jeigu kokie nors maisto tvarkymo veiksmai, aprašyti šiose taisyklese (pvz., produktu apdorojimas arba prekyba kokiomis nors maisto prekemis), imoneje neatliekami, tai butina nurodyti imones vadovo isakyme. Jei imone taiko kitokius ar papildomus maisto tvarkymo žingsnius (ar kitokias saugos užtikrinimo proceduras) nei nurodyta šiose taisyklese, tai turi buti aprašyta atskirai ir patvirtinta imones vadovo ar atsakingo už RVASVT sistemą asmens parašu bei vykdoma kaip šiu taisykliu priedas ir sudetine RVASVT sistemos dalis.

Šios taisykles skirtos imonems, kurios parduoda fasuotus ir nefasuotus maisto produktus. Jeigu imoneje atliekami šiose taisyklese neaprašyti gamybos procesai (pvz., gaminami kulinarijos gaminiai, kepami duonos pyrago gaminiai ir pan.), imone gali vadovautis atskiromis konkrečiai verslo šakai parengtomis geros higienos praktikos taisyklemis. Pavyzdžiui, jeigu imone gamina kulinarinius gaminius, vykdydama savikontrolę, ji gali vadovautis Geros higienos praktikos taisyklemis viešojo maitinimo imonems ar atitinkamomis kitomis geros higienos praktikos taisyklemis. Maisto kontroles institucija tokioje imoneje tikrina ne tik kaip laikomasi teises aktu reikalavimu, bet ir šiu Geros higienos praktikos taisykliu.

Šias Geros higienos praktikos taisykles numatoma periodiškai atnaujinti ir tobulinti, todel prašome teikti pastabas ir siulymus Respublikiniam mitybos centrui (Kalvariju g. 153, Vilnius; tel. (8~5) 277 89 19, faks. (8~5) 277 87 13; el. paštas rmc@rmc.lt), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Siesiku g. 19, Vilnius; tel. (8~5) 240 43 61, faks. (8~5) 240 43 62, el. paštas vvt@vet.lt),  arba UAB „Ad infinitum“ (el. paštas initum@takas.lt).

Taisykles platina UAB „Ad infinitum“, Išganytojo g. 4-1, Vilnius, tel.: (8~5) 210 72 61, 212 04 47.

Geros higienos praktikos taisyklės maisto produktų prekybos įmonėms turinys